Дізнатися більше
Культура безпеки та
охорони праці
Діагностика та аналіз рівня культури безпеки та охорони праці - дає кількісну оцінку того, як співробітники відносяться до поточних політик і процедур, регулярных практик і дає їм можливість поділитися своїми рекомендаціями щодо поліпшення.
Дослідження сприйняття безпеки Дослідження націлене на виявлення уявлень і ставлення до безпеки та охорони праці від широкого кола працівників: робітників, фахівців, керівників і менеджерів в організації.
Дані та аналітика допомагають зрозуміти рівень розвитку культуру безпеки вашої організації і визначити області для покращення . Зростання рівня культури безпеки супроводжується більш якісним інформуванням, підвищенням довіри і відповідальності кожного із співробітників. Як наслідок більш низькі показники травматизму та аварій через людський фактор.
Етапи проекту
Підготовка
Опитування
Робота з результами
Підготовка
Першим кроком є ​​визначення цілей опитування і як у вашій організації планують використовувати результати. Давайте працювати разом, щоб визначити, які теми і того як слід дослідити, щоб досягти ваших цілей. Деталізація запиту дозволяє доповнити опитувальник та сформувати дизайн звітів на основі цілей і завдань.
Це дозволить ефективно використовувати час, енергію і ресурси при проведенні опитування і роботі з його результатами.
Опитування
Важливим елементом ефективного проекту є комунікація щодо опитування. Ми пропонуємо шаблон матриці комунікацій, завданням якої є залучити співробітників в відвертий діалог як під час проведення опитування так і по завершенню. Прозорість комунікацій істотно вплине на якість дослідження, високий рівень участі і ефективність роботи з результатами.
Платформа брендується та налаштовується під цілі проекта. Клієнт має доступ до моніторингу участі 24/7
Робота з результами
На підставі результатів опитування співробітників клієнтам надаються різні типи звітів, включаючи історичні дані, "портретів" різних типів співробітників. Використовуючи ці матеріали, організації можуть вносити корективи в свої процеси і створювати проекти змін.
Експерти Qwaybe допоможуть створити дизайн сесій і допоможуть з follow up. Також ми можемо порекомендувати перевірених експертів які пройдуть весь шлях з вами.
Вигоди
учасників
Ефективність дослідження досягається через розуміння своєї ролі та користі від проекту для кожного з учасників.
HR
Дізнайтеся, що насправді думають ваші люди. Виберіть одну з численних тим, пов'язаних з персоналом, або створіть індивідуальне опитування. Зосередьтеся на важливих для вас задачах, а всі питання пов'язані зі збором, обробкою і аналізом даних ми візьмемо на себе.
Опитування можуть бути легкими в реалізації та ефективними у використанні.
Менеджер
Структурований аналіз результатів допомагає заохочувати діалоги між менеджерами і співробітниками.
Отримуйте персоналізовані рекомендації, необхідні для поліпшення роботи та взаємодії своєї команди. Ви можете визначити дієві кроки, необхідні для внесення змін і поліпшень навіть на локальному рівні.
Команда
Команди можуть бути більш ефективними і продуктивними, якщо вони можуть використовувати сильні сторони, виявляти локальні проблеми і вирішувати їх.
Робота з результатами опитування один з ефективних способів почати відкриту розмову про те, що насправді відбувається під "поверхнею" і що потрібно зробити, щоб вивести команду на новий рівень ефективності та продуктивності.
Бізнес
Швидкий і простий огляд важливих аспектів роботи співробітників з практичними порадами щодо поліпшення як на корпоративному рівні, так і на рівні окремих команд.
Доступ до структурованих даних і рекомендацій, допомагає приймати об'єктивні рішення і допомагає визначати, куди найкраще інвестувати час і гроші для вдосконалення бізнесу.
Наші клієнти
Ми фокусуємося на потребах наших Клієнтів і це стимулює розвиток нашого продукту. Вже зараз ми готові пропонувати рішення як для невеликих команд, які тільки вибудовують культуру зворотного зв'язку в організації, так і для організацій з декількома десятками тисяч співробітників і запитами на кастомізовані дослідження.
Зв'яжіться з нами
Заповніть форму і наш консультант зв'яжеться з вами найближчим часом

Дослідження культури безпеки на підприємстві

Система забезпечення безпеки на підприємствах базується на суворому дотриманні вимог, що регламентуються законодавчими актами. Але людський фактор був і залишається «ахіллесовою» п’ятої в умовах сучасного виробництва з впровадженням новітніх технологій і обладнання. Тобто «нульовий травматизм» залишається утопічною ідеєю.

Сьогодні актуальною ідеєю є перемикання уваги від змісту стандартів з безпеки на поведінку людини, який повинен виконувати ці вимоги безпеки.

Вирішити проблему з виробничим травматизмом дозволяє розвиток культури безпеки в організації або на підприємстві, яка передбачає використання комплексу індивідуальних та групових цінностей у відносини, сприйняття, компетенції та моделі поведінки, які визначають стиль, майстерність і відданість співробітників до встановлюються правилами.

Що дає вивчення культури безпеки

Перш ніж приступати до створення або підвищення культури безпеки, необхідно для оцінки стану провести аудит, який передбачає широку репрезентативну вибірку людей на всіх рівнях управління.

Зараз для проведення процесів оцінки і розвитку культури безпеки застосовуються спеціальні техніки, що поєднують в собі різні аспекти:

 • психологію міжособистісних відносин;
 • психолого-фізіологічні чинники;
 • субординацію;
 • мотивацію;
 • схильність до ризикованої поведінки;
 • прояв лідерських якостей;
 • ергономіку і продуктивність праці;
 • режим і умови праці і відпочинку та ін.

Завдяки діагностиці та аналізу рівня культури безпеки та охорони праці на підприємстві, вдається отримати відповіді на багато питань від співробітників, які готові поділитися своєю думкою і запропонувати заходи щодо поліпшення умов праці та безпеки.

У дослідженні рівня культури безпеки беруть участь різні категорії співробітників підприємства: робочі, фахівці, керівники і менеджери з організації.

Результати проведених досліджень надають можливість для об’єктивної оцінки розвитку культури безпеки вашої організації і визначення області для її поліпшення.

Зростання рівня культури безпеки забезпечує більш якісне інформування співробітників, підвищення довіри і відповідальності кожного із співробітників.

Як показує практика, підвищення культури безпеки сприяє значному зниженню показників виробничого травматизму і аварій, причиною яких часто є людський фактор.

Особливості проведення досліджень

Одним з ефективних інструментів для проведення опитувань є кастомізаційно заповнена анкета або опитувальники QWAYBE.

При формуванні анкети необхідно дотримуватися таких вимог:

 • враховувати потреби вашої організації відповідно до норм і стандартів;
 • формувати додаткові блоки питань для різних категорій персоналу;
 • задавати відкриті питання, щоб отримати якісне уявлення про ситуацію в компанії.

Професійний аудит рівня культури безпеки. Переваги

Якщо ви не знайомі з особливостями проведення дослідження культури безпеки, звертайтеся в нашу компанію! Працюючи в тандемі, ми визначимо теми для досліджень, складемо детальний опитувальник і сформуємо дизайн звітів на основі цілей і завдань.

Звернення за професійною допомогою до наших фахівців дозволить вам з максимальною ефективністю використовувати час і ресурси на підготовку і проведення аналізу, а також на ефективну роботу з отриманими результатами.

Ефективність проекту залежить від ряду важливих факторів, включаючи комунікацію.

Ми пропонуємо шаблон матриці комунікацій, який сприяє залученню співробітників в відвертий діалог під час проведення і після опитування.

Співпраця з нами дає вам ряд переваг:

 • доступ до моніторингу участі 24/7;
 • отримання різних типів звітів, включаючи історичні дані, “портрети” найбільш залучених або лояльних співробітників;
 • можливість внесення зміни в свої процеси і створення проектів змін;
 • допомога експертів Qwaybe в створенні дизайну сесій і допоможуть з followup.

Звертайтеся, якщо ви не хочете зупинятися на досягнутому!